Wed, Jul 28 | Zoom

Hockey Wales General Meeting

Registration is Closed
Hockey Wales General Meeting

Time & Location

Jul 28, 7:00 PM
Zoom

About the Event

The Board of Directors of the Welsh Hockey Union Ltd., trading as Hockey Wales, gives notice to members that the General Meeting (GM) will take place on Wednesday 28th July, at 19.00 p.m., via Zoom.

Any member* wishing to place a motion or resolution on the GM Agenda must do so in writing to the Company Secretary by Friday 28th May 2021. The Company Secretary role is held by Chris Brewer, HW Finance Officer – chris.brewer@hockeywales.org.uk

The GM Agenda, papers, nomination details, voting requirements and proxy forms will be released no later than Wednesday 14thJuly 2021.

*A member is determined as any club, school or association situated in Wales that is a member of Hockey Wales - if you would like to check status as a member or have a query, please contact Jane Price at Hockey Wales on jane.price@hockeywales.org.uk or call 029 2033 4989

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Hoci Cymru Cyf., Sy'n masnachu fel Hoci Cymru, yn rhoi rhybudd i'r aelodau y bydd y Cyfarfod Cyffredinol (CC) yn cael ei gynnal Dydd Mercher y 28ain o Orffennaf, am 19.00 y.h. Dros Zoom.

Rhaid i unrhyw aelod * sy'n dymuno rhoi cynnig neu benderfyniad ar yr Agenda CC wneud hynny'n ysgrifenedig i Ysgrifennydd y Cwmni erbyn dydd Gwener y 28ain o Fai 2021. Mae rôl yr Ysgrifennydd y Cwmni yn cael ei dal gan Chris Brewer, Rheolwr Cyllid HW - chris.brewer@hockeywales.org .uk

Bydd Agenda’r CC, papurau, manylion enwebu, gofynion pleidleisio a ffurflenni dirprwy yn cael eu rhyddhau erbyn dydd Mercher y 14eg o Orfennaf 2021 fan bellaf.

* Mae aelod yn benderfynol fel unrhyw glŵb, ysgol neu gymdeithas sydd wedi'i lleoli yng Nghymru sy'n aelod o Hoci Cymru - os hoffech wirio statws fel aelod neu os oes gennych ymholiad, cysylltwch â Jane Price ar jane.price @ hockeywales.org.uk neu ffoniwch 029 2033 4989

Share This Event