• Hockey Wales

2020 General Meeting Notice / Hysbysiad Cyfarfod Cyffredinol 2020

Updated: May 15, 2020The Board of Directors of the Welsh Hockey Union Ltd., trading as Hockey Wales, gives notice to members that the General Meeting will take place on Wednesday 8th July, time and venue(s) to be confirmed.


Hockey Wales are looking for a president and two Board Directors:

  • The President would be a figurehead, a committed and well respected individual who can promote the interests of Hockey Wales internally and externally.

  • The Directors would be dynamic, innovative individuals with a range of technical skills, knowledge and experience who would join our existing high performing Board of Directors.

General Meeting Notice
Elected Director Role Descriptor & Advert
Elected President Role Descriptor & Advert

Mae'r Bwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Hoci Cymru Cyf., Sy'n masnachu fel Hoci Cymru, yn rhoi rhybudd i'r aelodau y bydd y Cyfarfod Cyffredinol yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher y 8fed o Orffennaf, amser a lleoliad (au) i'w cadarnhau.


Mae Hoci Cymru yn chwilio am Arlywydd a dau Gyfarwyddwr Bwrdd:

  • Bydd y Llywydd yn ben ffigur, unigolyn ymroddedig ac yn uchel ei barch sy'n gallu hyrwyddo buddiannau Hoci Cymru yn fewnol ac yn allanol.

  • Byddai'r Cyfarwyddwyr yn unigolion deinamig, arloesol gydag ystod o sgiliau technegol, gwybodaeth a phrofiad a fyddai'n ymuno â'n Bwrdd Cyfarwyddwyr perfformiad uchel bresennol.

Rhybudd cyfarfod cyffredinol
Hysbyseb Cyfarwyddwr Etholedig a Disgrifiad o'r Rôl
Hysbyseb Llywydd Hoci Cymru a Disgrifiad o'r Rôl
276 views0 comments