• HockeyWales

Membership Engagement/Ymgysylltu Aelodaeth

Hockey Wales is the National Governing Body for hockey in Wales with over 6000 affiliated members. All members are extremely important to us.

At Hockey Wales we are continually striving to provide the best service to our members and improve member engagement. We need your help!

The following Membership Engagement survey should take five minutes to complete.


Take the survey

__________________________________________________________________________________

Hoci Cymru yw'r Corff Llywodraethol Cenedlaethol ar gyfer hoci yng Nghymru gyda dros 6000 o aelodau cysylltiedig. Mae pob aelod yn hynod bwysig i ni.

Yn Hoci Cymru rydym bob amser yn ymdrechu i ddarparu'r gwasanaeth gorau i'n haelodau a gwella ymgysylltiad aelodau. Mae angen eich help arnom!

Dylai'r arolwg Ymgysylltu Aelodaeth ganlynol gymryd pum munud i'w gwblhau.


Cymerwch yr Arolwg
226 views0 comments