If you are applying for a role with Hockey Wales, please ensure you complete the Equal Opportunities Monitoring Form below and submit alongside your application.

Equal Opportunities

Hockey Wales is an Equal Opportunities employer. For further information or to download the Equal Opportunities form, see below 

Cyfleoedd Hafal

Mae Hoci Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Am wybodaeth bellach neu i lawrlwytho'r ffurflen Cyfle Cyfartal, gweler isod

HOCKEY WALES VACANCIES

Join the Hockey Wales Team today!

EXTERNAL VACANCIES

Join the Hockey Family today!

Holding Image.PNG