top of page
IB20220507 4428_1.JPG

Gwrth Gyffuriau

Chwaraeon Glân 

Mae Hoci Cymru yn cefnogi Chwaraeon Glân yn falch ac mae’n credu bod gan bob athletwr yr hawl i gymryd rhan mewn hoci gan wybod eu bod nhw, eu cyd-chwaraewyr a’u gwrthwynebwyr yn gwneud hynny heb ddefnyddio sylweddau gwaharddedig neu adloniadol.

Mae Hoci Cymru, a'i glybiau, sefydliadau a'u haelodau cysylltiedig, wedi'u rhwymo gan y  Asiantaeth Gwrth Gyffuriau'r Byd  (WADA) Code a'r holl Safonau cysylltiedig. Mae Hoci Cymru yn gweithio'n agos gyda WADA a  UK Anti-Doping  (UKAD)_cc781905-93cde-rhaglen gwrth-gyffuriau-cynhwysfawr that yn cwmpasu addysg, profion a rheoli canlyniadau.

UKAD_edited.png
wada-logo-en_edited.png
IB20220507 4401_1.JPG

Cyfrifoldeb ac Atebolrwydd Caeth

Mae Hoci Cymru yn mabwysiadu ac yn cydymffurfio'n llawn â'r rheolau a osodwyd gan UKAD a'r Ffederasiwn Hoci Rhyngwladol (FIH) sy'n unol â the  Cod WADA ._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5 rheolau hyn mynediad o dan adnoddau pellach.

Fel athletwr CHI sy'n gyfrifol am unrhyw sylwedd gwaharddedig:  

 

  • ti'n defnyddio

  • rydych yn ceisio i chi

  • dod o hyd yn eich system

Waeth sut y cyrhaeddodd yno neu a oeddech yn bwriadu twyllo ai peidio.

FIH-International_Hockey_Federation_Logo.png
Hockey-Today-May-2022-017-0V2A9919_edited.jpg
Hockey-Today-May-2022-089-0V2A0424_edited.jpg

Atchwanegiadau

Gall atchwanegiadau fod yn risg sylweddol i athletwyr gan nad yw'n bosibl darparu gwarant 100% nad yw unrhyw atodiad yn cynnwys sylwedd gwaharddedig. Mae angen i athletwyr fod yn gyfrifol am wybod beth yw atchwanegiadau, y risgiau sy'n gysylltiedig â nhw a sut y gellir lleihau'r risgiau. 

Mae Informed Sport   yn rhaglen brofi ac ardystio fyd-eang ar gyfer atchwanegiadau chwaraeon ac atchwanegiadau maethol. Gall hyn helpu i leihau'r risg i unigolion sy'n ystyried defnyddio atchwanegiadau.

Informed-sport-logo-transparent-540px-x-303px.png

Meddyginiaeth

Mae Global DRO   yn ap y gallwch ei ddefnyddio i wirio statws eich meddyginiaeth. Mae'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch a yw eich meddyginiaeth yn cynnwys sylwedd gwaharddedig.

MicrosoftTeams-image (1).png
Hockey Pitch 2022 - 2.jpg

Cyfrifoldeb ac Atebolrwydd Caeth

Mae Hoci Cymru yn mabwysiadu ac yn cydymffurfio'n llawn â'r rheolau a osodwyd gan UKAD a'r Ffederasiwn Hoci Rhyngwladol (FIH) sy'n unol â the  Cod WADA ._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5 rheolau hyn mynediad o dan adnoddau pellach.

Fel athletwr CHI sy'n gyfrifol am unrhyw sylwedd gwaharddedig:  

 

  • ti'n defnyddio

  • rydych yn ceisio i chi

  • dod o hyd yn eich system

Waeth sut y cyrhaeddodd yno neu a oeddech yn bwriadu twyllo ai peidio.

DSC_1713_edited.jpg
IB20220507 8627.JPG

Atchwanegiadau

Gall atchwanegiadau fod yn risg sylweddol i athletwyr gan nad yw'n bosibl darparu gwarant 100% nad yw unrhyw atodiad yn cynnwys sylwedd gwaharddedig. Mae angen i athletwyr fod yn gyfrifol am wybod beth yw atchwanegiadau, y risgiau sy'n gysylltiedig â nhw a sut y gellir lleihau'r risgiau. 

Mae Informed Sport   yn rhaglen brofi ac ardystio fyd-eang ar gyfer atchwanegiadau chwaraeon ac atchwanegiadau maethol. Gall hyn helpu i leihau'r risg i unigolion sy'n ystyried defnyddio atchwanegiadau.

bottom of page