top of page
Field Hockey Stick_edited.jpg

Gwirfoddoli

Beth yw gwirfoddolwyr? Fel arall a elwir yn wneuthurwyr hoci

Mae digwyddiadau hoci yn gorwynt o gyffro, yng nghanol y cyffro a thu ôl i'r llenni. Mae ein Gwneuthurwyr Hoci yn chwarae rhan hanfodol wrth drawsnewid pob digwyddiad yn un ysblennydd.

IB211024 0031.JPG

Pam gwirfoddoli
mewn digwyddiadau?

Byddwch yn cael profi bwrlwm digwyddiad mewn ffordd y gall y rhan fwyaf o gefnogwyr ond breuddwydio amdani. Boed yn helpu athletwyr, gwylwyr neu drefnwyr digwyddiadau mewn digwyddiad lleol, rhanbarthol neu genedlaethol, fel aelod pwysig o'r tîm fe gewch chi ddatblygu llawer o sgiliau.

IMG_5550_edited.jpg
IB211024 9984.JPG

Beth allwn i ei wneud?

Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cenedlaethol bob blwyddyn, yn ogystal â chystadlaethau a gwyliau lleol, rhanbarthol a chlybiau, ac mae angen i Wneuthurwyr Hoci i chwarae rhan a chymryd rhan.

Bydd pob rôl yn gwneud y mwyaf o'ch sgiliau a'ch diddordebau. Er enghraifft, os ydych chi'n llawn egni ac yn dda gyda phobl, efallai y byddwch chi'n cynorthwyo'r tîm digwyddiadau i reoli gwylwyr neu wrth giât y fynedfa, neu os yw eich set sgiliau yn fwy addas ar gyfer rôl y tu ôl i'r llenni, gallech chi helpu i ddosbarthu neu casglu canlyniadau neu ddyletswyddau gweinyddol eraill.

Oes angen profiad arnaf?

Nid oes angen unrhyw brofiad arnoch, ond byddwch yn ennill llawer. Trwy ddod yn Wneuthurwr Hoci rheolaidd, byddwch hefyd yn agor y drws i fwy o gyfleoedd. Er enghraifft, byddwn yn cadw nifer o leoedd gwirfoddoli mewn Cystadlaethau Rhyngwladol ar gyfer pobl sydd wedi gwirfoddoli mewn digwyddiadau lleol a rhanbarthol yn flynyddol.

Volunteer Registration
IB211022 9619.JPG

Cofrestrwch i ddod yn wirfoddolwr 

Thanks for submitting!

Field Hockey Court

Ffurflen hawlio treuliau gwirfoddolwyr Hoci Cymru 

bottom of page