top of page
IB20220507 4987.JPG

Ecwiti, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Beth yw Ecwiti?

Mae tegwch yn ymwneud â deall a darparu ar gyfer anghenion pobl er mwyn creu cyfleoedd ystyrlon a mynediad at weithgarwch corfforol, gan gynnwys chwaraeon, addysg gorfforol a hamdden. 

Fel sefydliad, ein nod yw darparu profiad hoci ystyrlon i bawb sy’n ymgysylltu â ni, gan sicrhau bod eu hanghenion unigol yn cael eu diwallu. Byddwn yn ymdrechu i gyflawni'r ymrwymiad hwn fel rhan o'n  Safon Cydraddoldeb  journey._cc781905-513cde-5bb

Hockey Wales Olympic Workshop 0084 by Irfon Bennett.JPG

Ein rhaglen hyrwyddwyr amrywiaeth

Gyda chefnogaeth ein Chwaraewyr Hŷn a’r Teulu Hoci ehangach, mae’r penderfyniad wedi’i wneud i wir ddeall yr hyn sydd ei angen, ceisio cefnogaeth ac ysgogi newid yn ein camp ac, ym mis Ionawr 2021, cyfarfu’r Hyrwyddwyr Amrywiaeth newydd eu penodi am y tro cyntaf.

Cynwysoldeb Hoci Cymru

Er mwyn sicrhau bod dealltwriaeth dda a bod gan bob aelod o’r teulu hoci lais, mae’r grŵp yn cynnwys cyfuniad o staff a chwaraewyr sydd â chefndir amrywiol yn y gamp.

 

Mae cynrychiolwyr Hoci Cymru yn cynnwys Pennaeth Datblygu Hannah Bevan, Cydlynydd Perfformiad Anthea Barrington, Cynrychiolydd y Bwrdd Ieuenctid, Llysgennad Ifanc Platinwm a Swyddog Cefnogi Busnes Alice Gregory, gyda Rebecca Daniels yn dod â phrofiad o’i rôl fel Rheolwr Tîm, chwaraewr clwb ac athrawes.

Equity & Inclusion Policies

Polisi Ecwiti
Polisi Trawsrywiol
IMG_5550_edited.jpg
IB20220507 5838.JPG
IB20220507 8938.JPG

Beth am wybod mwy?

Yn ystod yr ychydig fisoedd cyntaf o ddatblygu, bydd y grŵp yn canolbwyntio ar gyfleoedd datblygu hyfforddwyr benywaidd a hygyrchedd, ymwybyddiaeth Iechyd meddwl ar gyfer ein Teulu Hoci a defnydd o’r Gymraeg ar draws ein Teulu Hoci.

Os hoffech fod yn rhan o unrhyw waith Ecwiti, Amrywiaeth a Chynhwysiant yr ydym yn ei wneud, cysylltwch â Hannah Bevan, arweinydd EDI.

bottom of page