top of page
DSC00242.JPG
hw_YA_tag_neg.png
Greyscale - community .png
3.jpg

Beth yw Llysgenhadon Ifanc Hoci? (HYA)

Cynlluniwyd y Rhaglen Llysgenhadon Ifanc Hoci (HYA) i gefnogi a chydnabod yr ymrwymiad y mae pobl ifanc yn ei roi i hoci. Mae'r rhaglen yn mynd ati i ddatblygu arweinwyr ifanc a gwirfoddolwyr o fewn y gamp; rhoi llais i bobl ifanc. Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer pobl ifanc rhwng 12-21 oed, sy’n frwd dros ddatblygu profiadau hoci i’r genhedlaeth iau.

Nid yw bod yn HYA yn ymwneud â hyfforddi a dyfarnu yn unig

Mae’r rheini’n rhan o’n harlwy ond mae’r rhaglen HYA yn llawer mwy na’r ddwy elfen hyn yn unig. Fel HYA, rydym yn ceisio datblygu’r person ifanc eu hunain, gwella eu hyder, sgiliau rhwydweithio, sgiliau siarad cyhoeddus, datblygu sgiliau cyflogadwyedd a cheisio eu datblygu fel arweinydd ifanc.

Person sy'n gallu arwain, ysgogi ac ysbrydoli eraill o'u cwmpas, trwy bŵer hoci.

HYA Development Pathway Image.png
IMG_2784.JPG

Manteision y 
Rhaglen HYA

Ar gyfer Pobl Ifanc

▪ Cyfleoedd i ddysgu a datblygu sgiliau newydd ee cyfathrebu, arweinyddiaeth, rheoli digwyddiadau, gwaith tîm ac ati.

▪ Cyfleoedd i wirfoddoli mewn digwyddiadau Cenedlaethol a Rhyngwladol, cael profiad gwaith

▪ Cyfle i wella hyder a hunan-barch

▪ Cydnabyddiaeth a gwobr am eich ymrwymiad i wirfoddoli

▪ Cyfle i gwrdd â phobl newydd

▪ Cyfle i dderbyn cefnogaeth ar gyfer ceisiadau am swyddi a lleoliadau prifysgol

For Clubs, Schools & Universities

 • A passionate workforce of young people

 • Role models to help inspire others

 • Provide a voice for young people in the club / school / college / university

 • Recognition of having Young Ambassadors and role models within the school / club / college / university

 • Opportunities for clubs / schools / colleges / universities to offer something additional to their young and inspiring leaders

Manteision y 
Rhaglen HYA

Ar gyfer clybiau, ysgolion, colegau a phrifysgolion

▪ Gweithlu angerddol o bobl ifanc

▪ Modelau rôl i helpu i ysbrydoli eraill

▪ Darparu llais i bobl ifanc yn y clwb / ysgol / coleg / prifysgol

▪ Cydnabyddiaeth o gael Llysgenhadon Ifanc a modelau rôl o fewn yr ysgol / clwb / coleg / prifysgol

▪ Cyfleoedd i glybiau / ysgolion / colegau / prifysgolion gynnig rhywbeth ychwanegol i'w harweinydd ifanc ac ysbrydoledig

For Hockey Wales Strategy

 • Have a passionate and skilled workforce of young people

 • A voice for young people at all levels of the organisation to ensure we understand and meet the needs of young hockey family

 • Inspire the next generation of young leaders

 • Help grow our game

Nomination for YA of the month form:

Each month we will be announcing a YA of the month! At the end of the year, those 12 YA’s nominated will then be up for the chance to be crowned Hockey Wales YA of the Year!

 

If you know of a YA who is doing great work for hockey, please let us know:

 • Full Name of Nominee

 • Club/School of Nominee

 • Nominee email address

 • Name of Nominator

 • Relationship to Nominee

 • Reason for nomination

Case Study Submissions

This is a chance for you to share the amazing work you are doing!

 

Whether that is starting a new after school club or helping with the social media within your club, we would love to know what all of our YA’s are up to throughout the year:

 • YA First Name

 • YA Surname

 • Club/School

 • What have you been up to?

2.png

Cysylltwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol i ymuno â'n cymuned hoci

4.png
3.png
2.png
5.png
bottom of page