top of page
20220804_DPM_Z9 CWG2022_Wales women vs England_0052-ZF-10736-84577-1-002-051.jpg

Chwaraewyr

DSC_1713_edited.jpg

Sgwadiau Hoci Cymru

Henoed

220729_DPM_CWG2022_Wales women vs Canada-22-ZF-3578-44444-1-001-022.jpg

Dewch i gwrdd â'n sgwadiau hŷn

U23au

220731_DPM_CWG2022_Wales men vs England-19-ZF-4338-35831-1-001-019.jpg

Dewch i gwrdd â'n chwaraewyr datblygu

NAGs

IB20220415 8920.JPG

Dewch i gwrdd â'n timau dan 18 a dan 16

20220804_DPM_Z9 CWG2022_Wales women vs England_0006-ZF-10736-84577-1-002-004.jpg
20220804_DPM_Z9 CWG2022_Wales women vs England_0052-ZF-10736-84577-1-002-051.jpg
220804_DPM_CWG2022_Wales men vs India-18-ZF-10736-84577-1-001-018.jpg

Ydych chi'n chwarae hoci i Gymru ac mae gennych chi bresenoldeb llewyrchus ar y cyfryngau cymdeithasol?

Rydym yn chwilio am ddylanwadwyr hoci a all helpu i godi proffil hoci. 

Meini Prawf Cymhwysedd

Er mwyn bod yn gymwys i gynrychioli Cymru rhaid i chwaraewyr fodloni’r meini prawf canlynol:

a) dal pasbort Prydeinig

b) bod yn aelod cyswllt o Hoci Cymru 

Yn ogystal â bodloni’r ddau faen prawf uchod, mae’n rhaid i chi allu rhoi tystiolaeth i UN o’r meini prawf canlynol:

  • Ganed y chwaraewr yng Nghymru 

  • Ganwyd rhieni'r chwaraewr yng Nghymru 

  • Ganed taid a nain y chwaraewr yng Nghymru 

  • Mae'r chwaraewr wedi byw yng Nghymru am 2 flynedd yn barhaus, hyd at y pwynt dewis cyntaf

  • Cafodd chwaraewyr eu geni yn Nhiriogaeth Dibynnol Prydain ar y Goron neu Diriogaeth Dramor Prydain neu maent yn byw ynddi – ac o ganlyniad barnwyd eu bod yn gallu dewis pa un o Wledydd Cartref Prydain Fawr yr hoffent gael eu hystyried i’w cynrychioli.

Dim ond os ydynt o dan yr oedran angenrheidiol erbyn 1 Ionawr ym mlwyddyn y gystadleuaeth neu fel arall fel y tybir gan Ffederasiwn Hoci Ewrop / Ffederasiwn Hoci Rhyngwladol y bydd chwaraewyr yn gallu cynrychioli sgwadiau dan oed Cymru (Dan 21, D18, D16).
 
Mae meini prawf gwahanol yn berthnasol ar gyfer Meistri, y chwaraewyr hynny sydd â chenedligrwydd deuol a'r rhai sydd wedi cynrychioli gwlad arall ar lefel dan 21 neu lefel uwch. Rhaid i unrhyw berson o'r fath sy'n dymuno sicrhau ei fod ar gael i'w ddewis gysylltu â Hoci Cymru yn gyntaf i gael eglurhad.

Am ragor o wybodaeth gweler Is-ddeddfau mewn Polisïau a Gweithdrefnau.

bottom of page