top of page
Field Hockey Stick_edited.jpg

Diogelu

Report a concern here

IB20220508 5608_1.JPG

Mae gan bawb y
iawn i gael hwyl
mewn amgylchedd diogel, sicr.

Mae gan bawb yr hawl i gael hwyl mewn amgylchedd saff a diogel ar unrhyw adeg cyn, yn ystod ac ar ôl unrhyw weithgaredd Hoci, hyfforddiant neu gystadlaethau. Ni ddylid gwneud i neb deimlo'n anhapus neu'n anesmwyth wrth gymryd rhan mewn Hoci. Mae hyn yn mynd yn groes i union natur yr hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni.

Canllawiau Diogelu

Diogelu Pobl Ifanc
Diogelu Oedolion
Diogelu Pobl Ifanc
Diogelu Pobl Ifanc
Diogelu Pobl Ifanc
Diogelu Pobl Ifanc
Diogelu Pobl Ifanc
Diogelu Pobl Ifanc

Dyletswydd Gofal

Hoci Cymru yw’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer hoci, a’n cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod plant yn gwybod ac yn deall pa mor ddiogel a hwyliog y gall ac y dylai hoci fod. Mae gan bob aelod o Hoci Cymru ac unrhyw un sy’n ymwneud â Hoci ddyletswydd gofal i gynorthwyo i sicrhau bod ein camp yn cael ei gweld yn amgylchedd diogel i’r teulu cyfan.

Useful Links

Diogelu Pobl Ifanc
Diogelu Oedolion
Diogelu Oedolion
2.png

Os bydd unrhyw ymholiad neu am ragor o wybodaeth ynglŷn â Diogelu, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Arweiniol

07562691681
5.png
bottom of page