top of page
IB20220508 5608_1.JPG

Llywodraethu

Competition Rules & Regulations

Rheoliadau Cystadleuaeth Dynion
Rheoliadau Cystadleuaeth Merched
Rheoliadau Cystadleuaeth Ieuenctid
Rheoliadau Cystadlaethau Bechgyn Ysgol
Rheoliadau Cystadleuaeth Merched dan 12
Rheoliadau Cystadlaethau Merched Ysgol
Rheoliadau Saethu Allan 7 bob ochr
Rheoliadau Saethu Allan 11 bob ochr
Saethu Allan yn cynnwys mwy na 2 dîm
Rheoliadau Cystadleuaeth Dan Do
Canllawiau Dyfarnu Bach U12
Canllawiau Dyfarnu Bach U14

Behaviour & Discipline

Cod Ymddygiad
Arweiniad Disgyblaeth

Hockey Wales Policies 

Polisi Gwrth-lygredd, Twyll a Llwgrwobrwyo
Erthyglau Cymdeithasu
Is-ddeddfau 2019
Polisi Cwynion
Polisi Gwrthdaro Buddiannau
Polisi Canslo Cyrsiau
Polisi Moeseg ac Uniondeb
Polisi Lletygarwch ac Anrhegion
Polisi Preifatrwydd
Polisi Recriwtio
Polisi Cronfeydd Wrth Gefn
Polisi Cyfryngau Cymdeithasol
Polisi Cyfryngau Cymdeithasol
Polisi Cronfeydd Wrth Gefn
Polisi Cyfryngau Cymdeithasol

Strategy

Adroddiad Blynyddol 2022

Annual Reports

Adroddiad Blynyddol 2022
Adroddiad Blynyddol 2021
Adroddiad Blynyddol 2020

Annual Accounts

Adroddiad Blynyddol 2019
Adroddiad Blynyddol 2018
Adroddiad Blynyddol 2017
bottom of page