top of page
IB20220415 9102.JPG

Canolfannau Perfformiad Rhanbarthol

regional-01.png
IB20220416 0051 by Irfon Bennett.JPG

Canolfannau Perfformiad Rhanbarthol

Fe’u gelwir hefyd yn RPCs, a bydd tair canolfan ledled Cymru:

  • Canolfan Hoci Genedlaethol, Caerdydd (Canol De)

  • Prifysgol Abertawe (De Orllewin)

  • Parc Eirias (Gogledd)

Field Hockey Stick
hw_panel_red.png

Daw fy atgofion gorau o fy amser yn y Llwybr o’r holl deithiau a wnaethom i lawer o wledydd. Does dim byd yn curo camu ar y cae gyda'ch cyd-chwaraewyr a chanu'r Anthem Gymreig o flaen ffrindiau a theulu. Roedd fy Mhrif Hyfforddwr ar y pryd yn ein gwthio i fod y gorau y gallem ac yn ein dysgu i ymdrechu bob amser am ddim llai nag ennill. Fe ddechreuon ni trwy ennill Ewropeaid Adran C o dan 18 oed, i fod wedi cystadlu yng Nghwpan Iau'r Byd yn ddiweddar  gyda rhai o dimau gorau'r byd. I mi, mae hyn yn dangos cryfder presennol y rhaglen lwybr a pham ei bod yn gyfnod cyffrous iawn i fod yn rhan ohoni.

— Izzie Howell

Mwy o wybodaeth am RPCs

Mae hyd at 150 o chwaraewyr yn y canolfannau hyn, a bydd tua 96 o'r rhain hefyd yn chwaraewyr Grŵp Oedran Cenedlaethol. Wedi'i hyfforddi gan staff y timau cenedlaethol iau, mae presenoldeb mewn RPCs trwy enwebiad o Ganolfan Datblygu'r Ddraig.

 

Bydd yr oedrannau yn y canolfannau hyn yn amrywio o flwyddyn ysgol 9 hyd at oedran rhyngwladol D18.

 

Bydd y canolfannau'n sesiynau diwrnod llawn (ar ddydd Sul o fis Medi i fis Ebrill) rhwng 10am a 6pm ac yn cynnwys pedair awr o gyswllt cae bob dydd ac yna sesiwn awr o gyfarfod amser cinio/addysg.

DSC_1713_edited.jpg
Hockey-Today-May-2022-110-0V2A0594 (1).jpg

Rhaglen ac Asesiadau Cyfannol

Bydd rhaglen gyfannol hefyd yn cael ei chyflwyno drwy'r cyfrwng hwn yn ogystal â hyfforddiant GK arbenigol ym mhob canolfan ar draws y cylch (mae un ganolfan yn cael hyfforddiant GK bob tair sesiwn).

 

Bydd y rhai sy'n ymwneud â RPCs yn cael eu hasesu ar gyfer dewis Grŵp Oedran Cenedlaethol yn y ffenestr Hydref i Ionawr.

Dod o hyd i Ganolfannau Perfformiad Rhanbarthol

bottom of page