top of page
IB20220415 8999.JPG

Canolfannau Datblygu'r Ddraig

development-centre-01.png

Beth yw Canolfannau Datblygu'r Ddraig (CDC)?

Canolfannau Datblygu'r Ddraig yw'r prif bwynt mynediad i Lwybr Hoci Cymru.

Wedi'u hanelu at chwaraewyr 13 i 18 oed (Grŵp Oedran Cenedlaethol blwyddyn ysgol 9 i D18, oedran cystadleuaeth ryngwladol nid blwyddyn ysgol ar gyfer y pen uchaf hwn) mae sesiynau wedi'u cynllunio i ddatblygu sgiliau seiliedig ar gêm yn ogystal â gwella gwybodaeth am y gêm a darnau gosod.  

Yn wahanol i Ganolfannau Iau'r Ddraig, bydd chwaraewyr yng Nghanolfannau Datblygu'r Ddraig yn cael eu hasesu'n barhaus a'u henwebu i symud i fyny'r Llwybr i'n Canolfannau Perfformiad Rhanbarthol os bydd yr hyfforddwyr yn credu bod y chwaraewr yn barod ac yn alluog.

Field Hockey Stick
hw_panel_red.png

Roedd ymuno â’r llwybr mor wahanol i chwarae gyda fy nghlwb lleol. Cefais fy nghyflwyno i raglen cryfder a chyflyru, sesiynau hyfforddi dwysach a grŵp o hyfforddwyr anhygoel a wnaeth fy nghefnogi trwy fy natblygiad wrth i mi symud ymlaen trwy'r grwpiau oedran. Roedd profi ffitrwydd bob amser yn rhywbeth nerfus iawn i mi fel chwaraewr iau ond roedd yn teimlo'n dda iawn gweithio tuag at gôl gyda'n gilydd fel tîm. 

— Izzie Howell
DSC_1713_edited.jpg
20220804_DPM_Z9 CWG2022_Wales women vs England_0042-ZF-10736-84577-1-002-041.jpg

Ble gallaf ymuno a
Canolfan Datblygu'r Ddraig?

Mae dwy ffordd i ymuno â’n Canolfannau Datblygu’r Ddraig:

  1.  Enwebiad hyfforddwr pan fydd chwaraewr yn rhy hen ar gyfer ein Datblygiad y Ddraig Iau  _cc781905-5cde-3194-Cbaddon

  2.  Sesiynau asesu ym mis Medi ar gyfer y rhai a gofrestrodd yn hwyr i'r gweithgaredd Pathway  _cc781905-94cde-5cd-datblygiad blaenorol

Dod o hyd i Ganolfannau Datblygu'r Ddraig

bottom of page